Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

SSRC ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 ႁဵင်ပၢႆ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉၽေး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်း ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တေၸွႆႈထႅမ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး SSRC – Shan...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႄးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁေႃလူင် ပၢင်လွင်း ဢၼ် ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၵူၼ်ႇပင်းထႅင်ႈလႄႈ လီလွမ်လီတူၺ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယိုဝ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ 2 လင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵမ်း။   ဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၶူဝ်တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းယိုဝ်းတၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဝႃႈ မိူၼ်ၵႂၢႆးတေႃးၵၼ်သၢင်ႈတႄးၼႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လုင်းၵေႃးသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢႃယု 50 ပီ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ...

ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ ယင်းပၢႆဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၸဝ်ႈၶွင်ပႃး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး တၢင်းၵႂၢင်ႈ မွၵ်ႈ 1,900 ဢေႊၶိူဝ်ႊ၊ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈ တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၺွပ်း ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႄး RCSS ႁွင်ႉၵႂႃႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽႄႈ ၸီႉၼႄး ဝႃႈ သိုၵ်း RCSS မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတႃႇ ၵူၼ်းပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈတၢႆ သိပ်းပၢႆ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈၾၢႆႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုင်ပၼ်တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 12 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း 

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈဝႃႈ ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉသေၵေႃႉၵေႃႉလႆႈ  ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈတွပ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 သေ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈသမ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်မိုဝ်း ၸဝ်ႈႁေႇမႃႇတႅၵ်ႈ လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ - ႁေႃလူင်ၼႆႉမီးဢႃယု 100 ပီပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်သိုပ်ႇပူၺ်ႈၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ႁိမ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈၵၼ်၊...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ် ၺႃးၵုမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁဵတ်းၺႃးဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ်၊ ၸႂ်ႉဝႂ်ပွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵုမ်းတူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ-တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသေ ၵႂႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ႁဵတ်းဝႂ် ၵပ်းတူဝ်မႂ်ႇ၊ ဝႂ်ၵူၼ်းထႆး။ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵေႃႉၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းတီႈတူဝ် ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ ဝႂ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ...

ဢိုတ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တဵမ် 2 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း

ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ၼႆႉ တီႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်တဵမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းတႆး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊ မၢပ်ႇမႂ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း...

တႆးလႅင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင်ၶတႆးလႅင် ၸေႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸေႈၵႅင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် မၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ပၢင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မေႊ  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ မၢၼ်ႈၵုင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇပုင်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢလိၼ်းသျိၼ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ မိူၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈၵဵတ်ႉ ၼမ်ႉပွင်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းယႆ

လၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတုၸိတ်ႉ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉ ဝူင်ႈၵၢင်လႃႈသဵဝ်ႈ - မိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵၵ်းႁႄႉ ယွၼ်းငိုၼ်း ရူတ်ႉၵႃးလူင် ၸိူဝ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ပႅတ်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း