Friday, June 14, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၵႂႃႇလႄႈႁႆႈသေ လႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ( ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ) ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇႁႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13.9.2022 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၵုသလ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ( ဢၼ်မီး ၼႂ်းၵႄႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၼမ်ႉလၼ်ႈ)  ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇႁႆႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၽူင်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇတၢင်းတူဝ် ၶႃၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၵ်း ၼိဝ်ႉပုတ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ ႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  ထုင်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မၼ်းသမ်ႉၵႂႃႇၸႂ်းႁႆႈၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းယဵပ်ႇၺႃးတေႉ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶႃႈၼႃ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢတ်ႇဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်းဢေႃႈ ၸွမ်းတူဝ်တေႉလႆႈဝႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဢေႃႈ။ တီႈမိုဝ်း တီႈတိၼ် တီႈၶႃ ၸိူဝ်းၼႆႉမီးႁွႆးမၢၵ်ႇဢေႃႈ။  မၼ်းသမ်ႉလူဝ်ႇႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉလၢင်း။ မၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇဢေႃႈ။”ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတႄႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ။ တႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃ ဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ(15)မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၼ်ႁႃ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းၼႂ်းႁႆႈသူၼ်ၼႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ(12)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းမႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇမၢတ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆလႅမ်သေလူႉတၢႆၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း