Friday, February 23, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်သေ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း။ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 ပီ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2019 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶိူဝ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းတၢင် (Consulate) မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တီႈလုမ်းတၢင် (မၢၼ်ႈ) ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈ ပွႆႇတူဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸၢဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ မႃးယိုၼ်ႈထိုင်...

ပၢင်ၵုမ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC ၵမ်းထူၼ်ႈ 7  ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶၢင်

BNI ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EMC တီႈဝဵင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး)မိူင်းၶၢင်  ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ ပၢင်ၵုမ် EMC ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁွင်ႈႁေႃးမၵျွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ႇ မၼေႃး ဝဵင်းၸေႈၼႃး။ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16 ထိုင် 18 /9/2019 ။ ပၢင်ၵုမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 1,000

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2019 တေႃႈထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင် ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။ ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် (ချမ်းမြေ့လူမှု ကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈမႃးယူႇဝႆႉတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပူးလူင်ၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇတၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင် ၵေႃႉ ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ 278 ႁွင်ႉဢဝ် လုင်းၸၢႆးၸၼ်ႇတ ၽူႈ ၵွၼ်းဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ တင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၸေႇယ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွၼ်းၵႅဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယဵၼ်ၵႂႃႇယင်းပႆႇႁိုင် ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးတီ ဢႃယု 42 ပီ ၺႃး ယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးတီႈမိုဝ်းၾၢႆႇၶႂႃ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢႃးတီ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄလႅၼ်လိၼ်

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်း သ ၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တေႃႇမီႉၵုၼ်ႇၶျၢၼ်း တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၽႂ်။ လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈ သၢင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇၸုမ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်ႁၢၼ်...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းဢွင်ႈတီႈပဝ်ႇ (တီႈၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ) မႃးပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တွင်ႈထၢမ် (ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း) တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ဢၼ်ပိုတ်ႇ ဝႆႉ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လုမ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ၸၢႆးၼွင်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် တင်း တူင်ႇဝူင်းတႆး ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း IFC ဢၼ်သူၼ်းႁူၺ်းပၼ်ႁႅင်း တႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ/ ၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး IFC ၽွင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင်၊ ၼမ်ႉမႃႉ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵေးသီး၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်း ၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ ပႃးလိၵ်ႈတႆး၊ ၸိုဝ်ႈတႆး ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2019 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇသိူဝ် ၽိူၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈလႆႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈတႆး တီႈၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈ 144 တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး တင်း ၵွင်းၸၢင်ႉ ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢမ်ႈၸူႉတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်...

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(ဢႃယု 50 ပၢႆ) ၵႂႃႇပေႃႉ ထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလုၵ်ႈလၢင်းလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢူးၺီႇမွင်ႇၸၢမ်ႇ ဢႃယု 50 ပီပၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢမ်ႇထၢမ် သင်သေ...

HRW တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRW တိုၵ်းသူၼ်း။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉမႃးသေ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ...

ပလိၵ်ႈတိၺွပ်း   ၽူႈၼမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉတတႃး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တိၺွပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း KWU လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ( ငဵင်းၸုသီႇ  ) မတ်ႉတႃ 20။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ ၵႂႃႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈ ဢလူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်။ ၽွင်းၼၼ်ႉပလိၵ်ႈဢလူင်ႇ တိၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ။ ပလိၵ်ႈၼေးဝႃႈ တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း