Saturday, May 25, 2024

ၸၢဝ်းတႆးမိူင်းမွၵ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉၵဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 600  ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၶၢင်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်

Must read

ၸၢဝ်းတႆး မိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ၺႃးၸၢင်ႇသိုၵ်းသၢၵ်ႇသိူဝ် ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းၶၢင် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်သေ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈဝႃႉဝၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၵမ်ပၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20 တေႃႇ 26/10/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 5-6 ဝၼ်းၼႆႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပိူင်လူင်တႄႉ  ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တင်း ယႃႈယႃ ။

- Subscription -

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းတီႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း ပၢႆႈမႃးတေမီး 4 ဝၢၼ်ႈ။ တေပဵၼ် ဝၢၼ်ႈဝႃႉဝၢင်း၊ တင်း ဝၢၼ်ႈၵမ်ႈပၢင်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶၢင်။ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်းတင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝိႁၢရ်ၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ သမ်ႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလေႃးၵမႃႇလႃႇၸဵင်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 12 မူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၶဝ် တႅၵ်ႇယူႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းလူဝ်ႇပၢတ်ႇၶဝ်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၵူၼ်းၶၢဝ်ႉတႄႉ ပေႃးတွၼ်ႈၵၢင် ဝၼ်းၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃးသမ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၼွၼ်း တီႈဝတ်ႉၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” –  ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝိႁၢရ်ၶျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈမႃးထိုင် လႆႈ 3 ဝၼ်း ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၵျႃႇတႄႉ ပၢႆႈမႃးမီးဝႆႉ တီႈဝတ်ႉလေႃးၵ မႃႇလႃႇၸဵင်ႇ  6 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႈယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႈ၊ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၶၢင် ၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းၶၢင် ႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပူၵ်းပွင် ပူင်သွၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်း ၾိုၵ်းလၢႆးတိုၵ်းလၢႆးသိုၵ်းပၼ်၊ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ် လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၶိုင်ဝၢင်းၽႅၼ် ႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶၢင် KIO ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇႁိူဝ်းမိၼ် 3 လမ်းလူမ်ယိုဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 62 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ် တေတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း