Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၵဵပ်းၶူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ပႃးၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။  

Photo Credit to Owner-သိုၵ်း TNLA ပွတ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈၼိုင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 17-18/10/2022 သိုၵ်းလွႆတဢၢင်းTNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သွင်ငႃးသေ ၵႅတ်ႇဝႅတ်ႉလႄႈ ၸုမ်းပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႊ ၶဝ် ၵဵပ်းၶူဝ်း ငိူင်ႉပၢႆႈ လႄႈ သဵင်ႈၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸတ်းသိုၵ်းသွင်ငႃး 1 ငႃး 20 ပၢႆ သေ ထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ တင်း သိုၵ်းPDF လႆႈထွႆၵႂႃႇမူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇတၢင်းၵႃး ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း PDF  ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵႃး ၼပ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇၵႃး လၢႆလုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇၼိုင်ႈ(ၼိုင်ႈၼိမ်း) ၵဵပ်း 1 သႅၼ်၊ ပေႃး 6 ၼိမ်းၵေႃႈ 6 သႅၼ်၊ 22 ၼိမ်း ၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇ 22 သႅၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းတႃႇၸွမ်းတၢင်း ဢမ်ႇ ယွမ်း 10 တီႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တဢၢင်းလႄႈ ၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း