Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၺႃးႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆးသေတီႉၺွပ်း  ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထတ်းႁၼ်ႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆး ယူတ်းယႃၸဵပ်းပၼ်ၵၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းထိုဝ်လႄႈ တီႉၺွပ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးသေ မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း 1 ၵေႃႉ 15,000 ပျႃး သွင်ၵေႃႉႁူမ်ႈၵၼ် 30,000 ပျႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း မိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယႆ။ ၶဝ်လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ မႃး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ်ႁၼ်  ၶႅပ်းႁၢင်ႈမေႃယႃ သိုၵ်းတႆးၶူဝ်းၶဵဝ်   တိုၵ်ႉယူတ်းယႃပၼ်ၸဵပ်းၵၼ်ယူႇလႄႈၼႆသေ ႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႂ်းလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး။ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တွပ်ႇဝႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် သူင်ႇပၼ်သေထိုင်မႃးၵူၺ်းၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇသေ ထူၵ်းထူင်ၶူဝ်းၶဝ် သွၵ်ႈၶူဝ်းၶဝ်။ ယဝ်ႉမႂ်ငိုၼ်းၶဝ် 30,000 ပျႃးသေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶဝ်ၶိုၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် မႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းယႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇသေၸင်ႇႁႃပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၾႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း