Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ထႅင်ႈၵေႃႉမိုၼ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႉမိုၼ်ႇထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် 37 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်ဢမ်ႇၵႃး ၺႃး  ၸွႆးတြႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽုၵ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 447 ထႅင်ႈ။

- Subscription -

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။ တီႈတႄႉမၼ်းပဵၼ်လိၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵိၼ်မႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶႃႈလူင်။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆမႃးၸွႆးတြႃးပႃးႁဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ – ၸဝ်ႈသူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423-424 ၼႆႉ ယိုတ်းတီႈလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသီႇသႅင်ႇယဝ်ႉ 2200 ဢေႊၶိူဝ်ႊဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းတပ်ႉ တင်းၾၢႆႇတူၵ်းတၢင်း 1900 ဢေႊၶိူဝ်ႊလႄႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်း 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈလိၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၽုၵ်ႇၵိၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်ၶဝ်။ ၶဝ်ဝႃႈၶဝ်ၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈၼေႈ ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း။ တင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉဢေႃႈ ”- ၸဝ်ႈသူၼ်သီႇသႅင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

1992 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 423-424 မႃးပၵ်းတပ်ႉ တၢင်းဢွၵ်ႇတၢင်းလူင်ယဝ်ႉသေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းတီႈတင်ႈတပ်ႉၶဝ်ႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း