Friday, June 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:50 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈ ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ယိုဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈ ယိုဝ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပိူၼ်ႈမႃးယွၵ်ႇၶဝ်လႄႈ ယိုဝ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵမ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ တေမီးလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ။ တႄႈတင်ႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 223 ၊ 276 လႄႈ ၶမယ 348 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႂ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းယၢၼ်ဝဵင်း 4 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတႆး SSPP လႄႈ ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း