Saturday, May 25, 2024

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း(မူႇၸေႊ) ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႆပႃးငိုၼ်း

Must read

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ ပႂ်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိပ်ႇငႅၼ်းထႆၵိၼ်ပႃးငိုၼ်း။

Photo: ၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢတ်ႈ ပူင်ႇတိၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1 မိုၼ်ႇပျႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ၶႄႇ ဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉသေ ယွၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸႅတ်ႈမၢႆၾၢင် ပေႃးဢမ်ႇမီး ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် 1 ၵေႃႉ 10,000 ပျႃး။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်တေၸႅတ်ႈၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ မီးၽၢၵ်ႇလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇ ၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇတႃႈ ပႆတၢင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႇပႆ တၢင်း ၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် လႆႈၵိုတ်းၶမ်ယူႇၸွမ်းတၢင်းႁိုင် မၢင်တီႈလႆႈပႂ်ႉႁိုင် ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၵေႃႈမီး၊ ငိုၼ်းၵေႃႈလႆပၼ်ၵူႈတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် တေႃႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 421 ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ။ တင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတႃႇၸွမ်းတၢင်း ၶႅၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၵႃႈပူႉ ၼႆသေ ယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းၵူႈတီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း