Thursday, April 18, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ – ၼၢင်းသဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ(တႂ်ႈ) ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 20/10/2022

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ ၵႂႃႇႁႆႈၼႃး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မႆႈတႄႉ ပႆႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မႆႈၵႂႃႇမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢမ်းမႆႈပႃးယေးၶဝ်ႈ (ယွင်ၶဝ်ႈ) ႁိမ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶႄႁူတ်းၾႆးမွတ်ႇယဝ်ႉ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ၸင်ႇတေႁွတ်ႈထိုင်မႃး ဝႃႈၼႆ။

“ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းသဝ်တမ်း ၵင်ႈၽႃမႆႉပူၵ်ႇ မုင်ႈၶႃးဝႆႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢမ်းမႆႈပႃး ယေးၶဝ်ႈ (ယွင်ၶဝ်ႈ) ႁိမ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ယေးၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉတႂ်ႈၵေႃႇဢုတ်ႇဝႆႉ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သမ်ႉ တမ်းသဝ်မႆႉ ၵင်ႈၽႃပႅၼ်ႈ မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မႆႈမူတ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo CJ-ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 20/10/2022

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လူႉသုမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၶၼ်ငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉႁုပ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈလူႉသုမ်းဝႆႉယူႇ။ လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ – ပႃႈသဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃး ႁႃၵိၼ်ၸွမ်း ဝၼ်းလၢႆဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/8/2022 ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွႆႉၼေႃး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လင်ၼိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 34 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၾႆး။

Photo – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း