Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉႁၢမ်ႈ ပႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ။ တေၵွင်ႉသၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေတုၵ်းယွၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ယၢမ်းလဵဝ်ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႆႉ ဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီသိုၵ်းလွႆယူႇဝႆႉ ၊ ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈႁင်းႁဝ်းၶႃႈ“ ယႃႇပေၼႅတ်ႈမႃး၊ ၸုမ်း RCSS ၶဝ် တေဢမ်ႇၶိုၼ်းမႃးတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႆဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဝႃႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆ  ႁဝ်းႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်သူ။  မိူဝ်ႈလႂ် ႁဝ်းဝႃႈမႃးလႄႈ ၼႆ  ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃးလႄႈ” -ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ –  ၶဝ် ဝႃႈၼႆႁင်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။  ”- ၼႆယဝ်ႉ။

  လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း၊ ၸွမ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသေၵေႃႉ၊ သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈမူတ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  “ ၶဝ်ၶႆႈၼႄဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ ၼႆ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်တီႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၶႃႈၵႂႃႈ။  ”-ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်မီးယဝ်ႉၼႆလႄႈ  ၸဝ်ႈတႃႇၼ တီႈၸမ်တီႈၵႆၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးၸွႆႈထႅမ်ယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႆႈၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “ ပေႃးပိူၼ်ႈယႃႉပၢင်သဝ်းယဝ်ႉ  တီႈယူႇတီႈသဝ်းလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉႁဝ်းၵေႃႈ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်။ ပၢႆလိူဝ်ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်ႈ၊ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈၵူဝ်။    ၼၵ်းၸႂ်  တႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပီ 2021 RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28  ဝၢၼ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇ ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်း PDF ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း