Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း မီးၵႂႃႇ 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေႃႇ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး ၸွမ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေပွၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။ လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) လႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ မိူင်းလၢဝ်းပွၵ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ယူႇတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈ တၢင်းၵဵင်းတုင်ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလၢဝ်းၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈမီး။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine တီႈတၢင်းမိူင်းလႃး တဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး လႆႈမွပ်ႈပၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁိမ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ၽၢၼ်ႇမိူင်းလႃးမႃးၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈတၢင်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ႁွတ်ႈၽႅဝ်တၢင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ သူင်ႇမိူဝ်းတူၼ်ႈတီးထႅင်ႈ 490 ပၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်း Quarantine 21 ဝၼ်းတဵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး မွပ်ႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁဵင်

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 500 ပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃးသေ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းလႃးပွႆႇတူဝ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်လႆႈၵုမ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၶႄႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းတၢင်း ၽၵ်းတူမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (သျိၼ်ႊသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၼၼ်ႉယၢမ်း လဵဝ်မီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22/4/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးမီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉ (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) မီး 300 ပၢႆ ၊...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ၽႄႈဝႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28-29/1/2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈႁိူဝ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း(ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇၽႄႈဝႆး ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 -3...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူႈဝၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။ တႄႇဢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႆး ရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတေၸွႆႈလွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉၺႃးတၢမ်ႇတၢႆ တီႈမိူင်းထႆး

လုမ်းၽွင်းတၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုင်ပွင်တႃႇတၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းလူမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈတူဝ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး။ လွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းတၢင်လူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၸတ်းလွင်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်းတၢၼ်ႉ ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီး ၼႂ်းဢမုၶၻီး...

လုမ်းတြႃးသုင်သုတ်းမိူင်းထႆး ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇပၼ်ႁႃၵူၼ်းတၢႆၵေႃႇတဝ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၺႃးၶႃႈတၢႆတီႈ ၵေႃႇတဝ်ႇ (ၵုၼ်တဝ်ႇ) ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 5 ပီၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းထႆး ပူင်ၶေႃႈပူင်လိုၼ်းသုတ်းဝႃႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/8/2019 ဝၼ်းပုတ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လုမ်းတြႃးသုင်သုတ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆထိုင်  ၵူဝ်ႇၸေႃႇလိၼ်း လႄႈၵူဝ်ႇဝိၼ်းၸေႃႇထုၼ်း (ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈတၢင်း ၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 98 ၵေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉၵူၺ်း ပလိၵ်ႈထႆး မွပ်ႈသူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်တၢင်းၾင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈ ၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 98 ၵေႃႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈမႃး တၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2019 လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈမႃး 11 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 (13)...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇ 7 ၵေႃႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 7 ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸႄႈမိူင်းလူင်ၶျွၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းၶႄႇ ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ သူင်ႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 7 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မူႇၸေႊ တၢင်းၽၵ်းတူမိူင်းႁေႃၶမ်းလူင် (လႅၼ်လိၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း မီးၵႂႃႇ 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းသွၼ်း ၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 5-30/04/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 25...

Latest news

- Advertisement -spot_img