Wednesday, March 22, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ၵူႈဝၼ်း

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး တၢင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႆး ရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ တေႃႇဝၼ်း တၢင်းၽၵ်းတူသွင်မိူင်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးထုၼ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းၸေႊၵဝ်ႇတႄႉ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၶၢႆၶူဝ်း၊ ၸွမ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈဢိုတ်းၵၼ်မူတ်း ယဵၼ်လူင်ဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶႄႇၶဝ် ၵႂႃႇလိုပ်ႈပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်းပွတ်းၼွင်ငိုၼ်း၊ ၵွင်းၼႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႂ်ႈပူၵ်ႉသူပ်းဝႃႇ၊ ယႃႇယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်ဝႃႇ၊ ယႃႇပေလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႇ လွင်းဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၺႃးလိုပ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႆးရတ်ႊသ်ၶႆႈဝတ်းၽႄႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်း ၶႄႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဢၼ်ၽႄႈဝႆး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တေႃႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၶွၼ် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းမိူင်းၶွၼ်ၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်း မိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈရူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းၶွၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်းတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇပေႃးၽႄႈၼမ်ၼၼ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ ရူတ်ႉၵႃးႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းႁိုဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉပွတ်းတၢင်းဝဵင်းပႃႈၼိူဝ်တႂ်ႈၶူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶႃႈၶဝ်လုၵ်ႉမိူင်းၶွၼ်လူင်းၵႂႃႇတွၵ်ႇၸုမ်ႈၼႃႈ ၽၵ်းတူမိူင်းၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း (Scan) ႁင်းထၢတ်ႈၸွင်ႇၼိူဝ်ႉတူဝ်လိူတ်ႇမႆႈ ပဵၼ်လၢႆလၢႆတီႈၶႃႈ ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸေႊၵဝ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ (2) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇ မွၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၼႆႉ တေႃႇဝၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး တေမီးမွၵ်ႈ 200 ပၢႆၵႃႈၼႆႉ တၢင်းၽၵ်းတူ မူႇၸေႊၼႆႉ”ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မီးၵႂႃႇ 5,974 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 132 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းမႅင်းဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊ ၼႃႊၼႆႉထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/1/2020။ ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶႄႇမႃး။ တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်း ဝႆးရတ်ႊသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 14 ၵႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း