Thursday, July 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း မီးၵႂႃႇ 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၵူၺ်း မီးၵႂႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်
Photo by – U Htun Maesai/ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းသွၼ်း ၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 5-30/04/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 25 ဝၼ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်း မီးၵႂႃႇ 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽၵ်းတူဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇသမ်ႉ ၽၵ်းတူ တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ၊ မျႃႉဝတီႇ-မႄႈသွတ်ႇလႄႈ ရယွင်း- ၵေႃႇသွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် MMNT လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7day ဝႃႈ “ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင် 9 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈ တၢင်းၽၵ်းတူ တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ မီး 36,000 ပၢႆ၊ မျႃႉဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇသမ်ႉ 1 သႅၼ်ပၢႆလႄႈ ရယွင်း-ၵေႃႇသွင် 3,7000 ပၢႆယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းလူၺ်ႈ လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉ၊ ၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၼၼ့်တေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 30/04/2019 သင်ဝႃႈပူၼ့်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇတွၵ်ႇၸုမ်ႈ တီႈလုမ်းၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းသေ တေ လႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 2,000 ဝၢတ်ႇၼႆယဝ့်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မႃးမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်။ ၵမ်ႈၼမ်ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ၊ လမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ။

ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်း မၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊ ယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း