Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ယူႇ ၵိၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢေႇမၢင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇ ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတေႃႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉ ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တင်းၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၼႆႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸတ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၼွင်(ဢင်းသႃး) ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တႃႇ 5 ဝၼ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၼွင် (ဢင်းသႃး) လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸတ်းပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တႃႇ 5 ဝၼ်း ။ လွင်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ ႁိူၼ်း- သဵၼ်ႈတၢင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတေမႃးၶဝ်ႈပွႆးၽြႃးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးမိူင်းတႆး တေၵႂႃႇပွႆးၽြႃးၼွင်ႁၢႆးယႃႈ သိုၵ်းမၼ်းပႂ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊  သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢိုတ်းႁၢၼ်ႉ/ၽၵ်းတူႁိူၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မႃးၶဝ်ႈပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ(ၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူးလူင်းမိူင်း)  တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်တေမႃးၼႆသေ ၸႂ်ႉပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းဝႆႉဢေႃႈ။ၵၢၼ်ႉမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေလႆႈၶၢႆတင်းၶၢႆ တေလႆႈငိုၼ်းလီၼႆ...

ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ တႄႇလူင်းမိူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၵေႃးပၵ လႄႈၶွမ်ႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ ၽွင်ႇတေႃႇဢူး ယေႃးမုၼ်လူင်းၵျွင်း ဢႅဝ်ႇလဵပ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ ပၢင်ပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈယေႃးမုၼ်လူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈသေ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ ပီၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈၸတ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼႆလႄႈ ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ တေလူင်းလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/11/2023...

သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်း

မီးလွင်ႈလူဝ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2023 ၼႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၵၸၶဝ် (ၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၼ်ႈ) မႃးၸူဝ်းမၼ်းၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈယွင်ႁူၺ်ႈ တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မူင်းထိုင် 3 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ႁွင်ႉမၼ်းၶဝ်ႈႁွင်ႈထဵတ်ႈထၢမ်ၵေႃႉလဵဝ်ၼႆဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉၵူၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႆသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ   ယိုတ်းႁိူၼ်းယေးပႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွႆႇပၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း 2 ၵေႃႉ ၵိုတ်းပေႃႈမႄႈတိုၵ်ႉၺႃး ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵုမ်းၶင် ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေးပႃးထႅင်ႈ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇမႃးယိုတ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႁႂ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ...

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဝႃႈတႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပွႆးၽြႃး  

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်  ပွႆးၽြႃးၸၢမ် ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ (ၽွင်ႇတေႃႇဢူး) ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ဝႃႈၼႆ ။   ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ ပီၼႆႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်းၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တေၸတ်းပွႆႈၶိုၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးမႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း (PNO/PNA) ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ပွႆးၽြႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ။ ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး

ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 4 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ယူႇပွၵ်ႉ 3 ၊ ဝၢၼ်ႈသပျေႇတိတ်ႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ၊  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်လႆႈ ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း ပလိၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁဵတ်းပွႆးၽြႃး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသမ်ႉႁၢမ်ႈ

ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢႆၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်တေႁဵတ်းပွႆးၽြႃး ၸၢမ်ၵဝ်ႈ တွၼ်ႈလူင်းမိူင်း(ဖောင်တော်ဉီးဗုဒ္ဓပူဇနိယ)။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈလူင်းမိူင်း ( ဖောင်တော်ဉီးဗုဒ္ဓပူဇနိယ)ၼႆလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/8/2023 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ လွင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တႃႇ ICC တေဢဝ်လိူင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈ ၼမ်လႄႈဢေႇ တိုၼ်းၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းလူလၢႆပေႉၵိၼ်မႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆမႃး လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်  ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးလႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း Justice Movement For Community- Innlay...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 8 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 8 ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလွတ်ႈၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ 8 ၵေႃႉ ၺႃးမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း NLD၊ NUG၊ PDF ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇလွတ်ႈၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ၺွပ်းၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၽွတ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းပေႃးၶူင်ႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ၸိုင် တေပၼ်...

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ  ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသဵင်ႈၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်။   ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီ ၾူၼ်ဢမ်ႇလိူင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပူင်းလီ ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼမ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈၼမ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ပၢတ်ႇမႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇပေႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးယွင်ႁူၺ်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်ၵၼ် ဢၼ်ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တၢၼ်းတွင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇလပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၶႃသွင်ၵေႃႉပေႃႈၸဝ်ႈလုၵ်ႈၶူၺ် တၢႆထင်တီႈ။ “ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ။မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးယိုဝ်းၶႃထိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းသုမ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img