Tuesday, September 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈတီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ

ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ (Credentials Committee) ၽွမ့်ၸႂ် တႅပ်းတတ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ပီၼႆ သိုဝ်ႇ PVTV ၶွင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့။   ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ့် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ၶဝ်ႈပႃးဝႆ့ 9...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG  လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ  ဢဝ်ၸဵမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမေႃဝူၼ်ႉ၊ မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃထတ်းသၢင်ၶဝ်  ပေႃးပဵၼ်သူၼ်ႈသဵၼ်းသၢၼ်ဢူၼ်ဢၢၼ်ပၼ်းမေႃးလူင်ၵႂႃႇသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊...

ၼၢင်းၸိူင်း ႁေႃးလီးဝုတ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်း UN ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ဢဝ်လိူင်ႈ ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၺႃးလူလၢႆ

ဢဵင်ႊၵျလီႊၼႃႊၵျူဝ်ႊလီႊ ၼၢင်းၸိူင်း ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ၸၼ်ႉႁေႃးလီးဝုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ UNHCR  လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဝႃႈ ႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သႂ်ႇၸႂ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ် လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးလူလၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/7/2020 ၼၼ်ႉ UNSC ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ...

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး 9/5/2020 ၼႆႉၸုမ်း WFP  သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ 3700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်း  WFP...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ  တေယူႇတီႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ICJ (International Court of Justice) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 ၼႆႉ မိူင်းၵမ်ႊပီယိူဝ်ႊ ၵုၼ်တိူၵ်ႈဢႅပ်ႉၾရိၵ  ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၽူႈၼမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶႃႈႁႅမ်ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျိူဝ်ႊ ဢၼ်တင်းၼမ် ႁူႉဝႃႈ ပင်ႊၵႃႊလီႊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ။ ၼႂ်းၶေႃႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ တႃႇတေဢဝ်လိူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းလႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵျႃႇမၼီႇ ၊ ပီႇရူး၊ ၵူႇဝဵၵ်ႉ ႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႉၾႃႉ UN မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/8/2019 တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸုမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img