Thursday, May 30, 2024

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈတီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ

Must read

ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ (Credentials Committee) ၽွမ့်ၸႂ် တႅပ်းတတ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ပီၼႆ သိုဝ်ႇ PVTV ၶွင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့။  

ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ့် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ၶဝ်ႈပႃးဝႆ့ 9 မိူင်း၊ ပဵၼ်မိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ။

- Subscription -

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်းၼႆႉသၢၵ်ႈတၢမ်းဢႃယုၽွင်းတၢင်တဵမ်ယဝ်ႉလႄႈၾၢႆႇ UN ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈထတ်းၵူၼ်း တႃႇသိုပ်ႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ Credentials Committee 9 မိူင်းဢုပ်ႇၵုမ်လႆႈၸႂ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဝႆႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထႅင်ႈ။  ၾၢႆႇမိူင်းရတ်ႊသျႃႊ သၢၼ်ၶတ်းယူႇသေတႃ့  ယူႇတီႈၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ် Dec ၼႆ့   ႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼႆ့  ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽွင်းၶဵဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် NLD ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းပီႈ 2021 ၼႆ့ ယွၼ့်ပိူဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူတ်းမၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ တိုၵ့်မၵ်းမၢႆ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းၶဵဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇ။

မၼ်းၸၢႆးၼႆ့ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိူင်ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ပဵၼ်ၵေႃ့ ႁၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၼႄတီႈ ပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း