Saturday, September 30, 2023

ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီး 42 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2022 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး 42 ၵေႃ့  ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ၼိဝ်းယွၵ့် (CPJ) မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ 

သိုဝ်ႇ RFA  ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼႆ့ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ မီး 30 ၵေႃ့ ၊ ၼႂ်းပီၼႆ့ မီးထႅင်ႈ 12 ၵေႃ့  ။

- Subscription -

ၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃ့ ၼႆ့ မိူင်းဢေႊသျႃႊ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၼမ်သုတ်း ၊ ၼႂ်းၼၼ့် မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းဢီႊရၼ်ႊတင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆ့ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်ဝႆႉၼၵ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေဢိတ်း၊ တီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၼမ်သုတ်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။

Jodie Ginsberg ႁူဝ်ပဝ်ႈ CPJ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းဢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼမ်ၼႆႉ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးပိူင်တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊသေဢိတ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်း မီး 151 ၵေႃ့ ၊ ၼႂ်းၼၼ့် 3 ၵေႃ့ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ၊ လိူဝ်ၼၼ့်ၸီႉသင်ႇပူတ်းထွၼ်မၢႆၾၢင် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ 13 ဢၼ်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း