Thursday, May 30, 2024

ထႆးတီႉၶႄႇ ၸိူဝ်းဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 16 ၵေႃ့ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် Dec ၼႆ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇဝႆ့တီႈ သိုဝ်ႇ VOA။

ၵူၼ်းၶႄႇ 13 ၵေႃ့ၼႆ့ ဝီႊသႃႊတႃႇယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး မူတ်းသဵင်ႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ့်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈမိူင်းတၢၵ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ဢၢၼ်းတေၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ  ပႃးတင်း ၵူၼ်းထႆး 2 ၵေႃ့  ။

- Subscription -

မိူၼ်ၼႆ ဝၼ်းၼၼ့် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းဝဵင်း မႄႈလမ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွၼ်ႇ ၼႆ့ တီ့ၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းၶႄႇ 3 ၵေႃ့ ၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ၼႆ လုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လဝၵ တီႈ မႄႈလမ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၶႄႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်း တီႈၸမ်လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး ၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄႇ ၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ၵႃႇသီႇၼူဝ်ႇ တီႈမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း