Wednesday, June 7, 2023

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

Photo WFP – ႁၢင်ႈရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ

မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး 9/5/2020 ၼႆႉၸုမ်း WFP  သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ 3700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်း  WFP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းယႅမ်ႉ ဢမ်ႇႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းပလႅတ်ႉဝ လႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢိုပ်းယၢၵ်ႈ။ လႆႈႁႃၵိၼ် ႁူဝ်မႆႉႁူဝ်တွၵ်ႇ။ ယူႇတီႈ WFP  တေၵႂႃႇသူင်ႇ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။  ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ထႅဝ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း WFP သူင်ႇၸူးမိူင်းပလႅတ်ႉဝ 5 လမ်းၺႃးယိုဝ်း။ ၵူၼ်းၸွမ်းရူတ်ႉၵႃး တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁႂ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းပလႅတ်ႉဝ လီငၢမ်းယူႇ ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

Photo WFP – ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းသမီး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ႁိူဝ်းတၢင်ႇၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းယႅမ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉၵႂႃႇၶၢႆမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019 ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပလႅတ်ႉဝ လႆႈၶၢႆဝူဝ်းၶၢႆၵႂၢႆး ၶၢႆတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးပၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးသေ လႆႈဢွမ်ႈပႅင်းဝႆႉၵိၼ်ဝႆႉၸၢႆႇတႃႇၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈ WFP ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းပလႅတ်ႉဝ ၼႆႉ မီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ၵလတၢၼ်ႇ ၊ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မိူင်းၶျၢင်း။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇဝၼ်းတူၵ်းသုတ်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၿင်းၵလႃးၻဵတ်ႉသ်   ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း လႅၼ်လိၼ် မွၵ်ႈ 18 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈႁႃတိတ်းတေႃႇၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း