Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇႁႅင်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ သိုပ်ႇၸူင်လိၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ၊ လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇတူဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸူင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸူင်ၶုတ်းၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႅင်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸမ်ထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈပေႃးၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လိၼ်ယုပ်းလူမ်ႇၵူၼ်ႇ သူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးၸၢင်ႈၸူမ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မိူင်းၵူၵ်း ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇဝႆႉ 6 လုမ် ဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း  

ၶွမ်ႊပၼီႊ 3 ဢၼ် ၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇထႅင်ႈ 6 လုမ်(ႁူး) ၊ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇထွႆထွၼ်သေ တေသိုပ်ႇၶုတ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် တေထူပ်းၽေးသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်း ၶွမ်ႊပၼီႊပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမၢၼ်ႈ Myanmar Economic Corporation (MEC) တင်း ၶွမ်ႊပ ၼီႊၼွင်ၶမ်းမၢၼ်ႈ (Golden Lake)...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် မွၵ်ႈ 5 ဢၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃးၶုတ်း၊ ၵႃးထႆ၊ ၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်။ ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2022 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵႂႃႇ ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ၊ ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉပၼ်တပ်ႉၶဝ်။ ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄးတိုဝ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇတီႈသီႇပေႃႉ

ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢမ်ႇထွမ်ႇ သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ တႄႇလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၵူၼ်းမိူင်း   ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်   ၶွမ်ႈၶတ်းလူၺ်ႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶၢႆ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ငဝ်းလၢႆး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ   ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇထွမ်ႇ ဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်သေ သိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်...

ငူၺ်ႇယီႇပလႄးဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး  တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်း သၢၼ်ၶတ်းမႃးတႃႇသေႇၵေႃႈဢမ်ႇထွမ်ႇ ၶိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇမႅၵ်းမႅၵ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2021 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႈလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေတႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  SHRF တိုၵ်းသူၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ-ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဝႃႈတေဢမ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ/ ၵတိ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ်တီႈမႂ်ႇလႄႈ တေၸုၵ်းမၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းႁႃႉ တင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ႁွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး တၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈတၢင်ႉယၢၼ်း  3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃးထႅင်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇ ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင် ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး   14 ဝၢၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၾိင်ႈထုင်းသူၼ်းဢီး ငိုၼ်းတွင်းဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢီးဝၢၼ်ႈၶၢႆႉ (ႁိုဝ်) ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽႂ်? ယွၼ်ႉသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

“ၾိင်ႈထုင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလိၼ်တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၵၼ် ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၵူဝ်ပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်ၵႂႃႇ။ တီႈဢၼ်ၶုတ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းၶဝ်ႈ မႃးတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ------ ”  ထွမ်ႇတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ  --...

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမူတ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ မူႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 73 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300...

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢၼ်ၶတ်းယူႇၵေႃႈၶွမ်ႊပၼီႊလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမိူင်းၵူၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယူႇသေတႃႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ လူင်းမိုဝ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵူၵ်း ဢမ်ႇယင်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2019 ၶွမ်ႊမၼီႊတႄႇၸၢမ်းၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုၵ်ႇၶုတ်းယူႇ ပႂ်ႉၵိုတ်းယင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလူင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်...

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

(ၸၢႆႈဢိူမ်ႈၾႃႉ-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႇပႃး ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ပီႈၼွင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ႁွင်ႉမွၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼေ  လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ လွင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၵွင်ႉငူၼ်ႉထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄႊမီႊၵႄႊလ်လႄႈ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈထူပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img