Thursday, April 18, 2024

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

(ၸၢႆႈဢိူမ်ႈၾႃႉ-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႇပႃး ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ။

Photo SHAN- ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ပီႈၼွင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ႁွင်ႉမွၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼေ  လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ လွင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၵွင်ႉငူၼ်ႉထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄႊမီႊၵႄႊလ်လႄႈ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈထူပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ  ဝတ်ႉၽြႃးလမ် ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -
Photo SHAN- ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄဝႃႈ “ ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇလွတ်ႈတၢင်းပိုင်ႈဢိင် ၼိူဝ်ၼမ်ႉ၊လိၼ်၊ ႁိၼ်ၽႃ ၊ လူမ်း၊ ၾႆး ။သင်ဝႃႈ သေၸိူဝ်ႉ သေလွင်ႈ ၶၢတ်ႇၵႂႃႇၸိုင် ၽွၼ်းႁၢႆႉတၢင်းလင်မၼ်း တေႁၢႆႉၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း ႁူႉ။  ”ဝႃႈၼႆ။

တီႈထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇၼႆႉ မီးပၼ်ၺႃ လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လႄႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလူင်ၸႂ်ႉႁႅင်းထၢၼ်ႇႁိၼ်။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ၊  လႆႈထူပ်းတၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇဢမ်ႇလီ၊ ဢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပႃႇမႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းၼမ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမႆႈ လိူဝ် ႁႅင်း  ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019  ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေလႆႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶုတ်း ထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႇၶႆႈ တီႈၵျွင်းလွႆၽြႃးလမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၶိုၼ်းႁွတ်ႈ 171 ၵေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢေႇတိၼ်ႇၼႆႉ တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇၼႆႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈပီ 2016 မႃး တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶုတ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း