Wednesday, July 24, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်

Must read

မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီႇ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်းရၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈရၢတ်ႉၶျသီမႃး ၸိုင်ႈထႆး တင်းမူတ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူပ်ႉၵၼ် 46 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ် လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တင်းလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ပေႃးတေမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်လႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်မိူၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႆႈ။ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းတႆး ယၢၼ်မိူင်းမီးႁႅင်းၸႂ်သေသိုပ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ၵၼ်သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2019 ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3 ၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်ႊၽိဝ်ႊတိူဝ်ႊ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃပၸႃပတိၵေႃးတမီႇ 46 ၵေႃႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ ပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီသွင်။ ဢၼ်လႆႈ ႁူပ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေၶတ်းၸႂ်သေ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းပၼ်ႁႅင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်သူႇၸႂ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ယူႇ။ ဢမ်ႇဝႃႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း တႃႇပီႈ ၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ဢိတ်ႉသရိယ/ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းတွၼ်ႈၼႂ် ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်သေ တွင်ႈထၢမ်ၶေႃႈမုလ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ၶတႆး တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း