Thursday, April 18, 2024

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ(ဝႂ်ပိဝ်) ၸႅၵ်ႇပိုၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈ

Must read

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ – သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း။

Photo by – ၸၢႆးသႃမိူင်းထီး/ ဝႂ်ပိဝ်

ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ဝိဝ်ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၊ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊ (Chemical) ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယုၵ်း ယၵ်း ၊ ၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈလႆၶဝ်ႈၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ဝူၺ်ႇႁင်ႈဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢမ်မိူင်းထီး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း မီးႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈၼႆႉၼမ်ၼႃႇ။ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇလၢတ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ပူႇၵႄႇ/ ၵၢင်ႉ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးထိုင်တီႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႁူႉၸွမ်း လွင်ႈ ၼမ်ႉမၢဝ်းဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ႁဵတ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈမိုဝ်း ၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈမႃး”ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမီးမႃး 5 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႈ(ၸေႊလၢၼ်ႉၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ)၊ ပၢင်ႇ သၢႆး၊ ဢိူင်ႇသိပ်းၵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်ႈ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးသၢမ်မိူင်းထီး/ ဝႂ်ပိဝ်

“ၼမ်ႉမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ၊ ပႃၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်း ႁူႉၸွမ်း ”ၸၢႆးသၢမ်မိူင်းထီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်လုတ်ႇသၢႆးၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉႁႅင်း၊ ၾင်ႇႁိုၵ်းၵၢၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၊ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပွင်ၵၢၼ် ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း