Monday, May 20, 2024

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပွႆးလိူၼ်းသိပ်းသွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပီၼႆႉ မီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ

Must read

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ   ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး 396 လုၵ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

 

- Subscription -
Photo SHAN- ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်တူၼ်ႈတီးပီၵၢႆ

ဝၼ်းထီႉ 4/11/2019 တေမႃးၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေတႄႇယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁူမ်ႈသဵင်ႈမီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ  ။ ပဵၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်မီးၼူၾႆးႁၢင်ႈ လီ 79 လုၵ်ႈ ၊ ႁူင်းၾႆးမိၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီ 36 လုၵ်ႈ ၊ႁၢင်ႈ တူဝ်သွင်တိုၼ် 152 လုၵ်ႈ ၊ တူဝ်သီႇတိၼ် 94 လုၵ်ႈ လႄႈဢၼ်ပွႆႇပဵၼ်ၸုမ်းမီး 35 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸေႈမိူင်းတႆႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊတၢၼ်းထေး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆ ၸေႈဝဵင်း ဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပွႆႁူင်းၾႆးမိၼ်။ မီးမိူၼ်ၼင်ႇ လွႆၶေႃ ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ပၢင်းတလႃႉ ၊ လွႆလႅမ်၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ သူၺ်ႇၺွင်ႇ ပႃးၸဵမ် ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ  ” – ဝႃႈၼႆ။

 

ငိုၼ်းသူးတႃႇ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ပီၼႆႉ သူးတီႈၼိုင်ႈ ႁူင်းၾႆး မိၼ် ၼူၾႆးႁၢင်ႈလီ တေပၼ် 70-75  သႅၼ်၊ သူးထီႉသွင် ႁူင်းၾႆးမိၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီ ဢၼ်ပဵၼ်တူဝ်သတ်း ငိုၼ်းသူး 30-35 သႅၼ်၊  လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႉတေတွၼ်ႈ ပၼ်သူးၼမ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်ၼႆႉ တေၸတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း   ၵဝ်ႈဝၼ်း 4 -12 /11 /2019 ။ တေယွမ်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ ဝၼ်းၼိုင်ႈ။

ပီၵၢႆၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇမီး 411 လုၵ်ႈ။   ပွႆးၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း