Wednesday, June 7, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းတပ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် မိူင်ထၢၼ်ႇႁိၼ်။

တီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပၼ်ၶဝ် တီႈၼမ်ႉၸၢင်

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/04/2022 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵႂႃႇ ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇ ၊ ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉမႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉပၼ်တပ်ႉၶဝ်။ ဢၼ်ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF လၢတ်ႈဝႃႈ – “တပ်ႉဢၼ်မႃး တူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼမ်ႉၸၢင် သေ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပၼ်ၶဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းမႃးတူင်ႉၼိုင်။ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ 553 တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်ဢေႃႈ။ ၸႂ်ႉႁဵတ်းတပ်ႉ၊ ၶုတ်းလုၵ်းထႅင်ႉ လုၵ်းပဵမ်ႇ ၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉမႃးႁဵတ်းတပ်ႉသႂ်ႇတီႈသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမူဝ် ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈသင်တီႈ ၸဝ်ႈသူၼ်သေ ပၢႆၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းႁွင်ႈ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ တႅပ်းမႆႉတႃႇႁဵတ်းသုမ်ႉႁဵတ်းသွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးႁေႃသႅင် လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼႆႉ မၼ်းမႃးဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈၼႆႈ။ ၶဝ်တႄႇမႃး ၶုတ်းတူၺ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉၶဝ် ဢမ်ႇ ထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ဝႆႉမၢင်ဝၢင်းႁဵဝ်ႇသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ယႃႉၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း သၽႃႇဝ ။ ဢၼ်မႃးၶုတ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႈပလႄး ဢၼ်ယႃႉ သၽႃဝ ၶူဝ်းႁႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်း မိူင်းတႆး မႃးတႃႇသေႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊပၼီႊ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၼႆႉ ငဝ်ႈလုမ်း ပၵ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မီးႁူင်း ႁုင်ဢွႆႈတီႈၼွင်ၶဵဝ်၊ တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႇၶဝ် ယၢမ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁူင်းႁုင်ဢွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢၼ်းမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း