Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၶိုၼ်ႈလူင်းတီႈမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  

ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီး 5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ (ႁၢႆးသၵီး) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်း 7 လမ်းယဝ်ႉ

ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်ႁႅင်း သမ်ႉလႆႈႁပ်ႉတိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ လႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းၸႂ်ႉပႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း မီး 149 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမီး 267 ၵေႃႉ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် - ၼႂ်း 7...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တေၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းပၢႆႈတပ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/01/2024 ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢႆႈတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်လႅၼ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ တီႈၸႄႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ။ ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း 14 ၵေႃႉ(ပႃးၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်) ၊ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 19 မိၼိတ်ႉ...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ လင်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်း 500...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ပႆႇထွႆထွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img