Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၸွႆႉလႂ် မွၵ်ႈ 1,300 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 1,450 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉၼမ် လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ မိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်မႃးယူႇ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေသူင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇ 7 သႅၼ်တၼ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်တီႇသိၼ်ႊပိူဝ်ႊ  ၸုမ်းၵႃ့ၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (MICA) မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်း (MOU)  တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇတေၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  7 သႅၼ်တၼ်ႊ ပၼ်  မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆ့...

ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်  

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵုၼ်လူင် - ႁူဝ်ပၢင်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ် 1 ထူင် 50 ၵီႊလူဝ်ႊ 85 ယႂၼ်ႊ (ငိုၼ်းၶႄႇ) တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,000 ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶႄႇယဝ်ႉလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် -...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ။ ပီၼႆႉၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၢၼ်း၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈထႆလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) လႄႈၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဢၼ်- ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသူၼ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပုင်ႈသုင်

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႆႈၵိုတ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းပႅတ်ႈ မွၵ်ႈ 35 % ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ...

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသုင်ယူႇၵေႃႈ ၶၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသုင်ၸွမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵိၼ်းၸႂ်

ၶၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉလႆႈလူမ်ၸႂ်မႃးပႆႇႁိုင် ၶိူင်ႈၶူဝ်းတႃႇၽုၵ်ႇ သွမ်ႈထႅင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်ပုင်ႈသုင်မႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ၶိုၼ်းလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး 1 ၸွႆႉလႂ် 700 ပျႃး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႇမျေႇဢေႃးၸႃႇၵေႃႈသမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း ထႅင်ႈ 1 ထူင်လႂ် 8 မိုၼ်ႇ...

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ်မျေႇဢေႃးၸႃႇ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ် 2 ပုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သုင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။...

မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/5/2021 ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢဝ်ဢွႆႈ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ မၢဝ်း မွၵ်ႈ 400 တၼ်ႊ မႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇယူႇ 170,000 ပၢႆ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ...

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 2

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ တီႈလုၵ်းမေႃႇၶၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးၵုၺ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမုင်ႈမွင်း လႆႈၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတေႃႇမိူင်းၶႄႇ

တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၾႃႉ) ပေႃးတေၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇဝႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ထႅင်ႈသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး တၢင်းမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img