Tuesday, June 25, 2024

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ၼႃးၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ်မျေႇဢေႃးၸႃႇ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။

တူင်ႈၼႃးပွတ်းမိူင်းယႆ

ၵႃႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ထူဝ်ႇလိၼ်၊ ၶဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လိူဝ်ပီၵၢႆပီဢွၼ် 2 ပုၼ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ သုင်၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူင်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး မၢင်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 “ ပီၼႆႉလႆႈဝႃႈယၢပ်ၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇဝႃႇ သႂ်ႇသႂ်ႇမႃး ၼီႈၵူၺ်းဢေႃႈထူမ်ႈႁူဝ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ပီၵၢႆၼႆႉ ၽၼ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼိုင်ႈထူင် 35000 ပျႃး ပီၼႆႉ ပဵၼ် 50000 ပျႃး။ ၵႃႈမျေႇဢေႃးၸႃႇ ၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသွင်ပုၼ်ႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။”- ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူင်းယႆ လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင်။ ပီၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၊ တၢင်းပဵၼ်ယေႃးၵႃႇမႃးၵဝ်းလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈယႂ်ႇ ၵူႈမဵဝ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢင်ၸဝ်ႈထိုင်တီႈ ဢမ်ႇထႆသူၼ် ဢမ်ႇဝၢၼ်ႇၵႃႈ ဢမ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ၼႆ ၸၢႆးယွတ်ႈသႅင်မိူင်း  ၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပီၼႆႉတႄႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ယုင်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵေႃႈမႃးၵဝ်း။ ဢၼ်လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႉတီႈယၢမ်ႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၽုၵ်ႇ ငႃးလႄႈ ထူဝ်ႇလိၼ် ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼမ် ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

 “ ဢၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဝၢၼ်ၼႆႉၼမ်ဢေႃႈပီၼႆႉ။ ၽုၵ်ႇငႃးလႄႈထူဝ်ႇလိၼ်တႅၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵေႃႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႆး ဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ” – လုင်းၵႃႇလိင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်း ၵေႃႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 မိူင်းတႆးၼႆႉ ပိူင်လူင်ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ငႃး ထူဝ်ႇလိၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽုၵ်ႇပႃး ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဝၢၼ်လႄႈ ငႃးလမ် တႅင် တႃႇသူင်ႇၶၢႆလႅၼ်လိၼ် ၊ သူင်ႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ပီၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဵၼ်လူင် 5 ပိူင်သေလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ ထိုင်တီႈလႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁၢမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း