Saturday, July 20, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈၼွင်း၊ သင်ဝႃႈၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈတႄႉ ၸၢင်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၊ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။

Photo Credit to Axsai- ဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 ၼမ်ႉတူႈသုင် တီႈသီႇပေႃႉ

တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ  ၼမ်ႉပေႃႈ  ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ၼွင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/8/2021 ၼမ်ႉတူႈၶိုၼ်ႈသုင်  ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3ဝၼ်းၵူၺ်းၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင်  8 ပေႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ဢၼ်ယူႇၾင်ႇၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉ လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉပေႃႈ ပေႃးထိုင်ၼမ်ႉတူႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၸၢႆးမေႃလုၺ်းၼမ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈတၢႆ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၼမ်ႉတူႈ ပႆႇလူၼ်ႉၾင်ႇ ပႆႇထူမ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေတႃႉ သင်ဝႃႈၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထႅင်ႈၶိုၼ်းၼႆႉၸိုင် ၼမ်ႉၸၢင်ႈထူမ်ႈ၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ တီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၶေႇၵေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇဝၼ်းတဵင်ႈသေ တေၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

Photo Credit to VOM-ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်းၵျေႃႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2021

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈသေ ၶႄႇသင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ သေတႃႉ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် သႂၢင်းၶွၼ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေ ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉတႄႉ ပၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ 3 ဝၼ်း ၊ ဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းပုတ်ႉလႄႈဝၼ်းသုၵ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈရူတ်ႉၸွတ်ႇၵိုတ်းပႂ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ် ၾင်ႇဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်။ ၸိူဝ်းတၢင်ႇမႃး ယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၵေႃႈ လႆႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃး ၼႆၸုမ်းၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၸိုင် မႄႈၼမ်ႉယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼွင်း ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၸဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆသူင်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၶႄႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း