Wednesday, July 17, 2024

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၸွႆႉလႂ် မွၵ်ႈ 1,300 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 1,450 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉၼမ် လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ မိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်မႃးယူႇ – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼမ်လႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉယူႇ ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလုမ်ႈ ၾႃႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈဝႆႉ – ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊတေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆ့ မိူင်းထႆးပၼ်ၶႂၢင်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၵေႃႈ တႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ မိူၼ်ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းမျႃႉဝတီႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆၸူး လႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၵူႈပီ။ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉဝႆႉၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊထိုင် လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း မီး 4.77 သႅၼ်တၼ်ႊ – ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း