Sunday, July 21, 2024

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 2

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ  ။

Image: ကမ်းလင့်လက်များ လူမှု ကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်/ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ တီႈလုၵ်းမေႃႇၶၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးၵုၺ် ဢိူင်ႇႁႆးၵုၺ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မႃး ၸွမ်းၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉသမ်ႉလႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း  ။

- Subscription -
Image: ကမ်းလင့်လက်များ လူမှု ကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင်ပိန်/ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၶီႇမႃးတၢႆ/မၢတ်ႇ

ၸၢႆးၼေႇဢွင်ႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼွင်ပိင် (ကမ်းလင့်လက်များ လူမှု ကူညီရေးအသင်း အောင်ဓမ္မာရုံ နောင် ပိန်) လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ဝႄႈၵႃးၼႆဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ဝႄႈၵၼ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးႁွင်ႈၶၢင်ႈတၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈသမ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈ လွတ်ႈယူႇၼႆသေ ဝႄႈ ၵေႃႈဢဝ်ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ လၼ်ႇ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမႃးမွၵ်ႈ 120 ပွတ်း ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းၶႃလႄႈ ၶေႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်းတၢႆ ၵူၼ်းၸဵပ်း လႆႈတေႃႉသူင်ႇဝႆႉ တီႈ ႁူင်းယႃၼွင်ပိင်ဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း