Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးပိၼ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ – ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယွင်းမႃး တေၵႂႃႇၵဵင်းတုင်ၼႆ သေ လႆဢဝ်ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တူၵ်းတၢင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် -  လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼွင်ၶဵဝ် - လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁိမ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ( သရက်ကုန်းရွာ) ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 6...

ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈ  ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉလမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းတၢင်းမိုၼ်ႈသေ ၵႃးႁူၵ်းလေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ သဵၼ်တူၵ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၵႃးပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း- ၵဵင်းတုင် ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈသေ  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆတၢႆထင်တီႈ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 22 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ လႅတ်ႉပၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ရူတ်ႉၵႃးတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလမ်း။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ...

ၵႃးတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈသေ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းမၢႆလၵ်း 136/6 ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့  တၢႆ 1 ၵေႃ့

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ တၢႆ 1 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁိမ်းမူၵ့်ဢူး တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တၢင်းၵႂႃႇမႃး တၢင့်ယၢၼ်း - ပၢင်သၢင်း ၼၼ့်...

ၵႃး 12 လေႃ့ ပိၼ်ႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

ၵႃး 12 လေႃ့ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၾၢႆႇတႂ်ႈ ၵွင်းမုင်ႈယဵမ်ႈ(သိဝ်ႉၶိၼ်းတႃႇ) တီႈႁိမ်းၵူတ်ႉၵွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆမွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵႃးၼႆႉပိၼ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း။ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်တူၵ်းဢၢၼ်းဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႅၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလူမ်ႉတဵင် လူႉတၢႆ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်း ၽဵတ်ႊပူႊရီႊ တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႃးပိၼ်ႈတီႈၸႄႈမိူင်းၽဵတ်ႊပူႊရီႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးဝႆးႁႅင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးသဝ်လၵ်းၾႆးၾႃႉၵၢင်တၢင်း။ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉတႄႉ ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ ၵူဝ်ႇယႄးမိၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႈၼိုင် တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  ”ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ၶဝ်လႅပ်ႈတေဝႄႈလၢၼ်ႇ။ ႁေႃႈၵႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽႃႇသဝ်လၵ်းၾႆးၵၢင်တၢင်း။...

ၵႃးပိၼ်ႈ တၢင်းလူင်းလွႆတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပိၼ်ႈတီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႁေႃႈဝႆး...

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

ၵႃး Vigo လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃး Vigo သီၶၢဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈ  တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် - တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းၽွင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၽိုၼ်း/ မႆႉ ပိၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3

ၵႃးတၢင်ႇၽိုၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽိုၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸလွပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၸဝ်ႈၵႃး  လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇမႆႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ပလိၵ်ႈယိုတ်းတင်းရူတ်ႉတင်းမႆႉ

ၵႃးတၢင်ႇမႆႉပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ   မႆႉၼႂ်းရူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ  ယိုတ်းၵႂႃႇမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၵႃးလူင် လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းတၢင်း တီႈၶူဝ်ၸၢတ်ႈ(ၼမ်ႉပုၺ်း) ၾၢႆႇ ႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၵိုင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးႁၼ်ၵိုတ်းဝႆႉရူတ်ႉၵႃးၵူၺ်း...

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 2

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ တီႈလုၵ်းမေႃႇၶၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁႆးၵုၺ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img