Wednesday, March 22, 2023

ၵႃးတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့

Must read

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈသေ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းမၢႆလၵ်း 136/6 ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။

ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “   ပဵၼ်ၵႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈဢေႃႈ။ၼိူဝ်ၵႃးတႄ့ ၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 11 ၵေႃ့ ဢေႃႈ။ဢၼ်လိူဝ်ၸႂ်တႄ့ မီးမွၵ်ႈ 6 ၵေႃ့ၼႆ့ ဢၼ်လူ့တၢႆတႄ့ဢမ်ႇႁၼ် ”-  ဝႃႈၼႆ။

Photo Hopone Youth- ၵႃးတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးႁူဝ်ပူင်း ၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃ ထိုင် ႁူင်းယႃလူင်ႁူဝ်ပူင်းဝႆ့ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈၼၼ့် မီးၵူၼ်း 11 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃ့ ၼၢင်းယိင်း 8 ၵေႃ့။မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ ၊ၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁိမ်းမူၵ့်ဢူး တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တၢင်းၵႂႃႇမႃး တၢင့်ယၢၼ်း – ပၢင်သၢင်း ၼၼ့် တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ၊သႅၼ်ဝီ၊မူႇၸေႊ၊ၼမ့်ၶမ်း၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ့် ၵႆ့မီးၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း