Sunday, June 4, 2023

ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁုင်ၵိၼ်လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸႄႈဝဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုမ်ႇလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးမႃးၶိုၼ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မၢင်သၢႆၵေႃႈပၼ်ၾႆး ႁိုင်ႁိုင်သေ မၢင်သၢႆၵေႃႈ ၾႆးဢမ်ႇမႃး 2 ဝၼ်းၵေႃႈမီး။ ပေႃးၾႆးမႃး ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ။ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း။ တိုၵ်ႉတေတၢင်ႇႁႅင်းၾႆးယူႇၵေႃႈ ၾႆးသမ်ႉပေႃးၶၢတ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီး ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ယႂ်ႇၾႆးၾႃႉၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၵႃး၊ ၵၢၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်း၊ လၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၊ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း လႄႈတၢင်းၵိၼ်ယဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ႇၸၢၵ်ႈၾႆးသေႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသမ်ႉၶၼ်သုင်လႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈ ငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ်။ ပုတ်းတိုၼ်းလၢင်းလႄႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇၵေႃႈမီး။

ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈလပ်းလႆႈၼွၼ်း။ ၵုမ်ႇလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းၾႆးမႃး တႃႇတၢင်ႇၼမ်ႉ ၊ႁုင်ၶဝ်ႈ။ မၢင်ႁိူၼ်းလႆႈလုၵ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၾၢႆႇၸႅၵ်ႇၸၢႆႇၾႆးၾႃႉယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလႂ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သေၵမ်း- ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉၼမ်ယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လႄႈဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း