Monday, May 29, 2023

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့  တၢႆ 1 ၵေႃ့

Must read

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ တၢႆ 1 ၵေႃ့။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁိမ်းမူၵ့်ဢူး တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တၢင်းၵႂႃႇမႃး တၢင့်ယၢၼ်း – ပၢင်သၢင်း ၼၼ့် တၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 10 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ  

- Subscription -
ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ တၢႆ 1 ၵေႃ့

ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၾၢႆႇၶႄႇၾႆးတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃးၶဝ်ပိၼ်ႈတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ့်ယဝ့် ပေႃးပူၼ့်မႃးမူၵ့်ဢူးၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ့်ဢိတ်းဢိတ်းၵေႃႈ ပိၼ်ႈယဝ့်ၼႃႇ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄ့ မီးမွၵ်ႈ 5 ၵေႃ့ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး တၢႆၵႂႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈဢေႃႈ။သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၶဝ်ပိၼ်ႈၼၼ့်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵူတ့် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈငွၵ်းတီႈငႅၵ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၼၼ့်။တေဝႆးပူၼ့်သေ သမ့်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ယဵပ်ႇပရိၵ်ႈမၼ်းၶႃႈၵႂႃႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၼၼ် ”ဝႃႈၼႆ။

 ၵႃးဢၼ်ပိၼ်ႈၼၼ့်တၢင်ႇမႃးၵူၼ်း  6 ၵေႃ့ ။ ၼႂ်းၼၼ့် မီးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃ့၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သိပ်းၶူပ်ႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃ့ ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း  5 ၵေႃ့၊ ၽွင်းသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ   တၢႆၵႂႃႇၵေႃႉ 1  ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ့်ၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇ တူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၽေးၵိုင့်ၵၢင့် တီႈတၢင်းလူင်းလွႆမိူင်းၵႃ ။ၵူၼ်းယိင်း 2 ၵေႃ့ လႄႈၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ၊သႅၼ်ဝီ၊မူႇၸေႊ၊ၼမ့်ၶမ်း၊တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼၼ့် ၵႆ့မီးၽေးၵိုင့်ၵၢင့်ရူတ့်ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း