Saturday, May 25, 2024

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆတၢႆထင်တီႈ 3

Must read

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 22 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 22 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵႃႈဢၼ်မႃးပိၼ်ႈၼႆ့ လုၵ့်တၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ မုင်ႈၼႃႈတေဢၢၼ်းၵႂႃႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၼႂ်းၵႃႈၼၼ့် တင်းမူတ်း မီး 25 ၵေႃ့။ ဢၼ်လႆႈလူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ပဵၼ်ၵူၼ်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈ။ဢၼ်ၵိုတ်း 22 ၵေႃႉၼၼ့် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈ ႁူင်းယႃမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်ဢေႃႈ ၵႃးလမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႅင်းၵႃး ပဵၼ်ၵႃးဢၼ်ႁပ်ႉမဝ် တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းႁဵတ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ  မၼွႆႇမူဝ်း ဢႃယု 23 ယူႇ ဝဵင်းယမႄးတိၼ်း ၊ ဢွင်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ဢႃယု 32 ပီ ယူႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း လႄႈ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇယႄးလိၼ်း ဢႃယု 29 ယူႇ ဝဵင်းမဵၵ်ႉထိလႃႇ။ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈမႆႈၸႂ်သၢႆၸႂ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆ့ၵူၺ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၵေႃႈ ယွၼ့်ၵႃး တင်း လူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႆႈလူ့တၢႆ ။ ယွၼ့်ၼၼ် ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁေႃႈရူတ့်ႁေႃႈၵႃးၼႆ့ ထုၵ်ႇလီဝႆ့ၸႂ်ၼိမ်သဝ်း ဢမ်ႇမဝ်းမိင်းလိုမ်းတူဝ်သေ ၾၢင့်ႁေႃႈၼႆ တေလွတ်ႈၽေး တင်းၵူၼ်းႁေႃႈလႄႈ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/3/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၶိူဝ်း ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ပႃႊၵျႄႊရူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တေၵႂႃႇပွႆးလွႆပၢင်ၽြႃး ႁိမ်းပဵင်းၽင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၼၼ်ႉၼႆသေ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၶိူဝ်း – ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း (ပွၵ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယွၼ်ႉႁေႃႈဝႆးသေ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈႁႅင်းရူတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း