Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸူၼ်

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ရှေ့နေ) သွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်း ၽူႈတၢင်ၼႃႈ (ၵူၼ်းယိင်း) သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇဢွၼ်ႇ ၸၢႆးၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၸူၼ် ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ပိတ်ႉ(ထိပ်ႇ) ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းလူမ်ႉသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၸူၼ် ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၸွႆႈၶိုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ပႃႈသၢၼ်ႇလိၼ်းမေႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူစျေး) ၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းလင် လမ်း ၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးတီႈယွမ်ႇၽူၺ်းႁုင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၺႃးၸူၼ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပဵင်း - မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း ႁိမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း 10 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈႁိမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း  ၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး...

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ်

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇ တိူၵ်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူၼ်ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လႆႈၵႂႃႇပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၶၢႆႉပၢႆႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢႆႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ၸူၼ်ဢဝ် ပေႇႁူလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ 3 လမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/11/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸႄႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်း 800 သႅၼ်ပၢႆ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇထွၼ်ငိုၼ်းတီႈပၢၼ်ႇ(ယေးငိုၼ်း) ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၺႃးၸူၼ်ၵၢင်တၢင်း သုမ်းငိုၼ်း 800 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး (Crown) လမ်းၼိုင်ႈသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img