Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵုင်းထဵပ်ႈ

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆ့ၵႂႃႇ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 25 % ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ”...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။ ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းဢေႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း/တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဝႆႉၼႆသေတႃႉ သုၼ်ႇတႃႇ လႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢေႇၼႃႇ - ဝႃႈၼႆ။ ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် MNA ႁပ်ႉဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ  မိူဝ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵမ်းထူၼ်ႈသွင်

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် Myanmar National Airlines တၢင်ႇဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 67 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်တၢင်ႇမိူင်း ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ။...

ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆထႅင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး တၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇ သႅၼ်ႊၵျူႊရီႊ ပလႃႇၸႃႇ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽယႃးထႆး ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

တႆးႁွတ်ႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးတႅင်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 19 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတႅင်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး ရတ်ႉၽရၢဝ်ႉ 85 ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ  ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း Mr.SAI SAN)...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး (သင်ၶလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း) 28 တူၼ် တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ဝင်းၼွႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ဝင်းၼွႆႉ  တင်းမူတ်း 28 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/05/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး တေမွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 3000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img