Saturday, June 15, 2024

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 24/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆ့ၵႂႃႇ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (passport) ပၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်(ႁႅင်းၵၢၼ်) လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (passport) ၼႆၸိုင် တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport သႅၼ်း PV လႄႈ PE ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇတေႃႇ ဢႃယုပပ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႆႈမီးပႃး လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ႁဵင်းလိၵ်ႈတီႈ ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ – သိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။ ဝႂ်ၶၢမ်ႈ မိူင်း Passport  (PV)  ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇသေ PE  သမ်ႉပဵၼ်တႃႇ ၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း။

တွၼ်ႈတႃႇ တေၵႂႃႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ဢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉဢဝ်ဝႂ်ၶိဝ်း (တူဝ်ႇၵိၼ်ႇ) ႁိုင်၊ တေလႆႈပႃးၵႂႃႇလိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼမ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵုင်းထဵပ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း Passport ၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉ ၵၢၼ်ဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ၸိုင် ၶိုၼ်းပၼ်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း