Tuesday, June 18, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။

လွၵ်ႇလႅၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။

- Subscription -

ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ ၼႆဝႃႇ။  သဵင်မၼ်းၵေႃႈမိူၼ်တႄ့ဢေႃႈ။ မၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းထႆးတေႃႇၶႃႈမႃး ။ မၼ်းဝႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းႁႅင်းၼႆသေယွၼ်းမႃးလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈဢူၼ်းပၼ်ငိုၼ်းထႆး 4,000 ဝၢတ်ႇ (တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သွင် သႅၼ်ပၢႆ)။ မၼ်းဝႃႈ မွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႆႉ တေဢူၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈၼႆ။  ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးသေဢူၼ်းပၼ်ယဝ့် ၶႃႈၵပ်းၸူးမၼ်းၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၶႃႈၸင်ႇႁူႉဝႃႈ  ၺႃးလႅၼ်ယဝ့်ၼႆ။”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆပႃ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆး။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း၊ သူင်ႇငိုၼ်းလဵင်ႉလူပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢၼ်ၵိုတ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

 “ဝၢႆးဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်မၼ်းယဝ်ႉႁေ ယၢမ်းလဵဝ် ငိုၼ်းၶႃႈၵေႃႈၵိုတ်း 100 ဝၢတ်ႇၵူၺ်းယဝ့် ။ တေၵႂႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈတီႈလႂ် တမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၶႃႈၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင့်တႆးတေဢမ်ႇၺႃးလႅၼ်ၼၼ့် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့်ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။ ယႃႇလႃႈလီႈယုမ်ႇ ပေႃးပိူၼ်ႈထူဝ်းမႃးၼႆ” – ၸၢႆးတီ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းထႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵၼ်တင်းၼမ် မီးလၢႆလွၵ်းလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇလွၵ်ႇႁႂ်ႈလူင်းတိုၼ်း ၊ လွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်ၶွင်၊ လွၵ်ႇဝႃႈမီးဢမူ့ၶၻီး ၊ လွၵ်ႇဝႃႈမီးၵူၼ်းသူင်ႇၶွင်မႃးႁႂ်ႈၸၢႆႇငိုၼ်းဢွၼ်တၢင်း လိူဝ်ၼၼ့်လွၵ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃ့ႁၵ့်သေၵဝ်းႁႂ်ႈလူင်းတိုၼ်းသုမ်းငိုၼ်းတင်းၼမ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင့်ၼမ်ၼမ်ၼႆယဝ့်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း