Sunday, July 21, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆၸွမ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:07 မူင်း  ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း   ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 လႄႈ တပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/10/2022

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 ထုၵ်ႇၸုမ်း PDF, TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်းတီႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတပ်ႉၵဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ပႂ်ႉဝႆႉ တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း တေၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉပေႃႈ (ႁူင်းၾႆးၾႃႉ) ၼၼ်ႉ တီႈၼိုင်ႈ တင်းမူတ်း ၶဝ်ၶဝ်ႈယိုဝ်း 2 တီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်း သွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

“ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇၸွမ်း တင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၸလွပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၼမ်ႉပေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ တိူဝ်ႉပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ။  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈ လူႉၵွႆလၢႆလင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ လွင်ႈၵူၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၸွမ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈ ငိၼ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ 21/10/2022

သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းတင်ႈတႄႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4:07 မူင်းတေႃႇထိုင် 4:30 မူင်း ။ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယိုဝ်းပႃး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ မၢႆ 3 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းယိုဝ်းၵွင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်  5 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး တဵင်းတၢၼ်းၶျီႇ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း