Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပႃးမႃးၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃ ယွၼ်းၵိၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈလႄႈ ၸွမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၵုင်းထဵပ်ႈၶဝ်  ၶတ်းၸႂ်ၽဵဝ်ႈသိမ်း ဝႆႉယူႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လွင်ႈယူႇ သဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS) ၵေႃႈ ႁူမ်ႈ မိုဝ်းၵၼ်တၢင်း ႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

Varawut Silpa -archa ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ် MSDHS လၢတ်ႈဝႃႈ – ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေ ၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃၼႆသေ 5 လိူၼ်လႂ် 1 ပွၵ်ႈ လႆႈၵူတ်ႇ ထတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ပီ 2014 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးႁိမ်းၸမ် 8,000 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။  

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းယွၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းယွၼ်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃး။ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းယွၼ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈၶဝ် ယွၼ်းလႆႈငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ သင်ဢဝ်မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဝႃႈၸိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၼႆႉ တေၺႃး တၢမ်ႇငိုၼ်း 1,000 – 10,000 ဝၢတ်ႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းယွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ (ငိုၼ်း ဢၼ်ယွၼ်းလႆႈ) ၼၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ငိုၼ်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်။

ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်လႄႇတွင်းတဵဝ်းၼမ် ပိူင်လူင်မၼ်း တီႈဢၼ်မီး ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယွၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ယွၼ်းလႆႈငိုၼ်း 1 လိူၼ် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ လူးၵွၼ်ႇ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း