Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မီး ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ၊ ဢႃးၵျၢၼ်သုၼ်ႊၼီႊ ၊ ဢႃးၵျၢၼ် သူႇရၽူင်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းမၢဝ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းလႄႈ ႁူမ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လၢႆမူႇၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူး ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၸိူဝ်းလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼမ်ႉယၢတ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းလႄႈ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်း...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,700 ပၢႆ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ...

ပီၼႆႉ လွႆတႆးလႅင်း တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး   

ပီၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

76 ပီ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်လႄႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ

ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းတႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်(မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ)ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) ၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇထိုင်ပီ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1948 ၵေႃႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူၺ်ႈၵၼ်။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပီၼႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈ...

ပီၼႆႉ RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းမႃးသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ ၽူႈၼမ်း SNLD ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉသုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီၼႆႉ - ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၊ ၸီႉၸမ်ႈ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ လူမဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်  ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ဢၼ်လီၶေႃးၶူမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းပၢၼ် သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႇ...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈႁၵ်ႉတၢင်ႈ လၢႆၸဝ်ႈ လၢႆၸုမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းပၢၼ်းသီ ၊ ၸတ်းပႃး ပၢင်သွၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ ပၢၼ်းသီႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1  RCSS  လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်လူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ 

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ   ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢင်းတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၽႄၵုသူဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ႟ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် ၼႆသေ ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီတဵမ် (ပီၵွၼ်းသႅင်)

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁပ်ႉ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ပီၵွၼ်းသႅင် ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ၊...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး)

ပုၼ်ႈတႃႇတေပူၵ်းတင်ႈမိူင်းတႆးႁင်းၶေႃ ဝၢႆးသိုၵ်ႈလူင်လုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ မိူင်းတႆးလႆႈထုၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးၸႂ်ၶႂ်ႈပွင်သၢင်ႈ ၵမ်ၸႃတႃ တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၵွႆးလႄႈပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈႁဵတ်ႇၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်မႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉၸိူဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵႂၢင်ႈၵႆ ႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇတႅပ်း တတ်းႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းပွင်သၢင်ႈၵမ်ၸႃတႃမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႈ 20 – 28 လိူၼ်မၢၶျ်ႉ1946  တီႈပၢင်လူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢင်ၵုမ်လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေလဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလီႉ  ၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ

ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈတႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေမၼ်ႈၵိုမ်း  မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ။     မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img