Wednesday, June 19, 2024

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ဝႃႈၼႆ ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 72 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 72 ပီ မိူင်းယၢင်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈ ငႄႈတႆး ၊ ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းယႂ်ႇၶႃႈ။ ပူၼ်ႉမႃး 2 ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်၊ ၵူၺ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေမွၵ်ႇထိုင်ပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းႁဝ်းၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းဢၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄတၢင်းၵႃႈၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေဢဝ်ၼူၵ်ႉတူဝ်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလူဢၢၼ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢၼ်သူင်ႇယိုၼ်ႈ မႃးၼၼ်ႉလႄႈ တေမီးၵၢၼ်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ၊ မၢၵ်ႇၼင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေတွၼ်ႈသူးၼမ်ႉၸႂ် ထႅင်ႈ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ တေမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေဢဝ်တၢင်းၵႃးဝႅၼ် ၾိင်ႈႁိၵ်ႈႁွႆးၽႂ်မၼ်း လဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2018 တႄႇၸတ်း ႁဵတ်း တီႈဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း၊ 2019 ဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း၊ 2020 ဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင်၊ 2021-2022 သမ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ လႄႈ ပီၼႆႉ 2023 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ တေၸတ်းယႂ်ႇလူင် တႄႇဢဝ် 7-12/2/2023 တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် (ပၢင်ၶူင်ႇၵႂၢႆးၸူၼ်း) ၵၢင်ဝဵင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸတ်းမိူၼ်ၵၼ်။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/1947 ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး (SHAN STATE COUNCIL)၊ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း