Wednesday, April 24, 2024

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်း မိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3,000 ပၢႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ ၸတ်းယႂ်ႇဢေႃႈ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈ ၼမ်းၼႃႈ  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄပိုၼ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်မႃး။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ပဵၼ်ႇပဵၼ်မႃးဝၼ်းမိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ၊ လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ လွင်ႈဝၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူႇဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၶဝ် ယိုၼ်ႈထိုင်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ” – ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ SSPP မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ သေ ၶႆႈ ၼႄပိုၼ်းပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင်မႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ် တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁၢတ်းႁၢၼ် ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ SSPP ဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။   ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ    ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/1947 ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး (SHAN STATE COUNCIL)၊ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း