Saturday, July 13, 2024

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽူႈႁၵ်ႉတၢင်ႈ လၢႆၸဝ်ႈ လၢႆၸုမ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၸတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းပၢၼ်းသီ ၊ ၸတ်းပႃး ပၢင်သွၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈ ပၢၼ်းသီႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းမိူင်းတႆး/ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)။

Photo CJ- ပၢင်ၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈပၢၼ်းသီ ဝၼ်းၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း


မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၼႄၶႅပ်းပၢၼ်းသီလႄႈ ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူမ်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢႅဝ်ႈယဵမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ။

- Subscription -


ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပွႆးၼႄၶႅပ်းပၢၼ်းသီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ပွႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပိုတ်ႇၼႄၶႅပ်း ႁၢင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸၼ်ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်မႃး ၸၼ်ႁၢင်ႈၸွမ်းၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ”- ဝႃႈၼႆ။


ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃး ၵူႈပီ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ပီၵၢႆ ပီၼႆႉဢမ်ႇ ပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း