Saturday, September 30, 2023

ပီၼႆႉ RCSS တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

Must read

ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းမႃးသေ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ ပၢႆႉပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈပီ 2020 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ မွၵ်ႇထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵူႈပီၸတ်းမႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။ တေမွၵ်ႇပႃးလုမ်းၽွင်းတၢင် ၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈ ႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမႃးၼမ်/ ဢေႇတႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင် RCSS ၵုမ်းၵမ် တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လွႆတႆးလႅင်း RCSS ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃး မီး 2 ပီယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 2021 – 2022 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းယူႇသေတႃႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ပီၼႆႉ RCSS ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်သေ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢင်းၽႅၼ် ၵေႃႇ သၢင်ႈဝႆႉတီႈယူႇ တီႈၼွၼ်းပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇမႃးပွႆး ယဝ်ႉတူဝ်ႈၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၶပ်ႉမၢႆၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပိူင်ငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ပေႃးတေဢွၼ်ႁဵတ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းသေတီႈတီႈၼႆ မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈငူပ်ႉငီႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႆ မၼ်းလႆႈမီးဝႆႉ ပိူင်ငမ်းယဵၼ်ၸိူင်ႉ ၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ RCSS သေ တေပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ။ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း။ ယူႇတီႈၸုမ်းသေ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈလွႆတႆးလႅင်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉ တီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 ပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း