Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလီႉ  ၸတ်းပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ

Must read

ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႇလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈတႃႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေမၼ်ႈၵိုမ်း  မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 75 ပီ တေထိုင်ၼႆႉ။

   

- Subscription -
Photo: Kar Li FC/ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၵႃလီႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပိုတ်ႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းၵႃလီႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပၢင်ပိတ်ႇမၢၵ်ႇၼင်တႄႉ တႄႇပိုတ်ႇပၢင် မိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းၵတ်ႉၶဵၼ်ႇၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း။ ထႅင်ႈ လွင်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈ၊ ဝဵင်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႈပႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2022 တေမီးလွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင်၊ လႅၼ်ႈၶႄႉတၢင်းၵႆ/ တၢင်းၸမ်၊ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ၊ လႅၼ်ႈတေႃႇလွၵ်းတႃၸီး၊ လႅၼ်ႈၵဵပ်းႁူဝ်ဢႃႇလူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း