Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် 

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် သွင်ၽူဝ်မေး ၽွင်းပွၵ်ႈႁႆႈမႃးႁိူၼ်း ႁိုၵ်ႉၺႃးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈတင်းသွင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် သွင်ၽူဝ်မေး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမဵဝ်းလႄႈ မသျႃႉ ယူႇပွၵ့်ႁဵင်ႇတမ (ဟိန္ဒမ) ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင်၊ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမွၵ်ႇသေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ တေႃႉသူင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ၼမ်ႉၼွင်ၽီလူး (ဖယ်ခုံအင်း) ၼၼ်ႉသေ တေတေႃႇသူင်ႇမႃးဝႆႉ တၢင်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉၼွင်ၽီလူး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆပေႃး...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလူႉ ၵွႆ ၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵႃ တင်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလူၼ်ႉ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လူႉ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆမိူင်းပၢႆး ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႃးမၢင်တူင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈသွမ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းလိူင် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶိုတ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်း ၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၼႂ်းလိူၼ်လဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆသုမ်းၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်း မိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁႆႈၼႃး သွင်ၽူဝ်မေး တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းဢဝ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇ ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽူဝ်မေးၼႂ်းႁႆႈၼႃးၶဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိၼ် တႆး- ယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇလႆႈ ႁပ်ႉလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိုတ်းတၼ်း

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယႃႈယႃလႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၶိုတ်းတၼ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ...

SHRF ပိုတ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လႄႈ ပၢင်လွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထူပ်းၽေးထႅင်ႈ ယူႇတီႈ SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/5/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ထဵတ်ႈထၢမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 7 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉဢဝ်  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပျီႇတူၸိတ်ႉ PNO သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ သွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။ ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 (လိူၼ်ၼႆႉမႃး) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလဵၵ်ႉၵွင်ႈယႂ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်၊ သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵွင်းမူးၵုင်းသႃႇ၊ ဝဵင်းၾႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼိူဝ်လွႆၵုင်းသႃႇ၊ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း 2 လင်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၶၢႆ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img